کتب

داود هاشم آبادی-رسول انسی نژاد -فاطمه زارع دوست-مریم جدید سلیماندارابی, 1397, به نژادی گیاهان زینتی و رویکردهای کلاسیک و مولکولی, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ترجمه

داود هاشم آبادی, 1391, زیست شناسی و تکنولوژی پس از برداشت گل، میوه و سبزی, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ترجمه

احمد رضا بریموندی، داود هاشم آبادی- محمد نقی صفرزاده ویشکاهی, 1390, اصول تولید گیاهان زراعی, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت,

داود هاشم آبادی, 1381, روش‌های پیشرفته پرورش توت فرنگی, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ترجمه

داود هاشم آبادی, اصول و روش‌های‌تولید بذر دو رگ ‌در سبزی‌ها, 1384, ترجمه

داود هاشم آبادی
داود هاشم آبادی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^