پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - محمد زرچینی- داود هاشم¬آبادی-ناصر نگهدار, بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی گارن به کمک سرمادهی و اسید جیبرلیک,

2 - سحردخت رضایی- داود هاشم¬آبادی، مرضیه علی پور پلنگ کلی, بررسی اثر برخی کند کننده¬های رشد گیاهی بر عملکرد و کیفیت گل داروئی- زینتی همیشه بهار,

3 - فاطمه زارع¬دوست- داود هاشم¬آبادی، مریم براری ضیابری, بررسی تأثیر کود بیولوژیک بارور- 2 روی گل جعفری,

4 - محمد زرچینی- داود هاشم¬آبادی، پروانه رفیعی فلاح آبادی, بررسی جوانه زنی بذر سیکاس,

5 - احمدرضا بریموندی، داود هاشم آبادی, بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد گل و مقدار اسانس موجود در گیاه همیشه بهار در استان گیلان,

6 - داود هاشم آبادی، پژمان آزادی, بررسی عوامل مؤثر بر ریز ازدیادی آلوئه ورا (Aloe vera L.),

7 - داود هاشم آبادی، محمد رضا شفیعی, بررسی اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر رشد و گلدهی رز (Rosa hybrida)رقم ' پویزن',

8 - داود هاشم آبادی، محمد رضا پورنصرالله، بهزاد کاویانی, بررسی ¬تأثیر زمان و مکان ¬برداشت ¬روی ¬کیفیت ¬اسانس ¬چوچاخ (Eryngium caucasicum Trautv.),

9 - داود هاشم آبادی، ابوالفضل خلدی, مقایسه¬ی نانوذرات نقره و تیوسولفات نقره روی کیفیت و عمر گلجایی گل¬ بریده میخک رقم تمپو,

داود هاشم آبادی
داود هاشم آبادی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^